KD garanciaTermékgarancia

A Kygo Design a termék kézhezvételétől számítva 6 hónap termékgaranciát biztosít minden vásárló részére. A termékgarancia a gyártói hibák, továbbá ásványsérülésekre terjed ki. A termékgarancia kizárólag rendeltetés szerű használat esetén érvényesíthető.

Termékgarancia igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 6 hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékgarancia igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékgarancia igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékgarancia kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
  • a hiba nem rendeltetés szerű használat esetén keletkezet
  • Termékgarancia nem érvényesíthető abban az esetben ha Pl: folyamatos vegyszer, oldószer, maró anyag, sav, sós víz éri a terméket, illetve folyamatos súrlódás, terhelés esetén.
  • Termékgarancia nem érvényesíthető Bőr termékek esetében Pl:  folyamatos, tartós nedvesség (fürdés, zuhanyzás) továbbá parfüm, sós víz!

Gyártó kijelenti, hogy a hibásan megadott méretből származó javítás vagy új termék küldésének és készítésének költsége a fogyasztót terheli. Bőr termékek esetében, gyártó a mérethibás termék visszaküldését követően az új termék kiküldéséért és elkészítéséért egységesen egy úgynevezett “újragyártási díjat” 1000 Ft számol fel mint költség. Az új termék kiküldése során felmerülő postázási költség minden esetben a fogyasztót terheli. A nem rendeltetés szerű használatból keletkező károk, javítási költsége opcionális az adott termékhez specifikációjához mérten! A nem rendeltetés szerűen használt termékekre szavatosság nem érvényesíthető!

Felhívjuk Figyelmét!

(folyamatos nedvesség, vegyszer, oldószer, maró anyag, sav, lúg, nagy mértékben károsíthatja az ásványokat,bőrt . A nagy terhelésnek kitett ásványok kophatnak, elveszthetik eredeti formájukat.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt termékgarancia igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékgarancia igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.