KD garanciaTermékgarancia

A Kygo Design a termék kézhezvételétől számítva 6 hónap termékgaranciát biztosít minden vásárló részére. A termékgarancia a gyártói hibák, továbbá ásványsérülésekre terjed ki. A termékgarancia kizárólag rendeltetés szerű használat esetén érvényesíthető.

Termékgarancia igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 6 hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékgarancia igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékgarancia igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékgarancia kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
  • a hiba nem rendeltetés szerű használat esetén keletkezet
  • Termékgarancia nem érvényesíthető abban az esetben ha Pl: folyamatos vegyszer, oldószer, maró anyag, sav, sós víz éri a terméket, illetve folyamatos súrlódás, terhelés esetén.

Gyártó kijelenti, hogy a hibásan megadott méretből származó javítás vagy új termék küldésének és készítésének költsége a fogyasztót terheli.Gyártó a mérethibás termék visszaküldését követően az új termék kiküldéséért és elkészítéséért egységesen 1000 Ft felárat számol fel mint újragyártási költség. Az új termék kiküldése során felmerülő postázási költség minden esetben a fogyasztót terheli.

Felhívjuk Figyelmét!

(vegyszer, oldószer, maró anyag, sav, lúg, nagy mértékben károsíthatja az ásványokat, korróziót okozhat) A nagy terhelésnek kitett ásványok kophatnak, elveszthetik eredeti formájukat.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt termékgarancia igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékgarancia igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.