Az elállási tájékoztató részletei az Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak. Az elállási dokumentum mintája lentebb látható.

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Címzett: Kygo Design Shop

Székhely/Cím: 2131 Göd Komlókert utca 4. fsz.2

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom a Fogyasztóvédelmi Törvényben meghatározott elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében. Továbbá kérem az általam megfizetett termék árának visszafizetését az ÁSZF-ben meghatározott módon és időn belül.

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………………

Alulírott Vevő/Fogyasztó kijelentem, hogy az ÁSZF-ben meghatározott visszafizetési feltételeket megértettem és elfogadom, amit aláírásommal hitelesítek.

Kelt: Év………………………….Hó……………………………….Nap

……………………………………………………….
Vevő/Fogyasztó Aláírása